Vloge za pridobitev in preklic kvalificiranega potrdila

Fizične osebe

Pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo

Zaposleni pri pravnih osebah in fizične osebe z dejavnostjo

Vlogo v formatu PDF lahko izpolnite neposredno v brskalniku (Internet Explorer 11 ali Safari 10), jo prenesete na računalnik in izpolnite s programom Acrobat Reader ali jo natisnete in lastnoročno izpolnite.

Vlogo izpolnita zakoniti zastopnik pravne osebe in bodoči imetnik potrdila. Vlogo lahko odda zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba v registracijski pisarni.

VLOGA ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA POTRDILA ZA ZAPOSLENE PRI PRAVNIH OSEBAH IN FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO

VLOGA ZA PREKLIC KVALIFICIRANEGA POTRDILA ZA ZAPOSLENE PRI PRAVNIH OSEBAH IN FIZIČNE OSEBE Z DEJAVNOSTJO

VLOGA ZA DIGITALNA POTRDILA ZA SSL STREŽNIKE

VLOGA ZA POSREDOVANJE VARNOSTNE KODE ZA ODKLEPANJE PAMETNE KARTICE / USB PUK (SOPIN)