Vloge za pridobitev in preklic kvalificiranega potrdila

Fizične osebe

Pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo

Fizične osebe

Vlogo v formatu PDF lahko izpolnite neposredno v brskalniku (Internet Explorer 11 ali Safari 10), jo prenesete na računalnik in izpolnite s programom Acrobat Reader ali jo natisnete in lastnoročno izpolnite.

Vlogo za pridobitev kvalificiranega potrdila za fizične osebe lahko oddate tudi v elektronski obliki. Preberite več o elektronski vlogi za pridobitev kvalificiranega potrdila POŠTA®CA.

VLOGA ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA POTRDILA ZA FIZIČNE OSEBE

VLOGA ZA PREKLIC KVALIFICIRANEGA POTRDILA ZA FIZIČNE OSEBE

VLOGA ZA POSREDOVANJE VARNOSTNE KODE ZA ODKLEPANJE PAMETNE KARTICE / USB PUK (SOPIN)