Politika POŠTA®CA

Politika overitelja POŠTA®CA

Certifikatska agencija POŠTA®CA deluje v skladu s Politiko za kvalificirana in normalizirana potrdila. Politika je sestavni del vloge za pridobitev kvalificiranega potrdila.Vsako digitalno potrdilo vsebuje podatek o verziji politike, po kateri je izdano. Ta podatek se nahaja v razširitvenem polju Pravilniki potrdil/Certificate Policies (slika).

CP OIDPodatek o oznaki verzije politike

Politika POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana potrdila – verzija 1.4

Politika POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana potrdila – verzija 1.3

Politika POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana potrdila – verzija 1.2

Politika POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana potrdila – verzija 1.1

Velja za potrdila z oznako:1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.1.31.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.41.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.1.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.2.31.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.4.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.1.2.31.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.2.2.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.4.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.1.2.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.2.2.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.4.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.4.2.2.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.5.1.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.5.2.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.2.1.1.21.3.6.1.4.1.15284.1.3.1.3.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.3.2.3.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.3.3.3.2.1

Politika POŠTA®CA za kvalificirana in normalizirana digitalna potrdila – verzija 1

Velja za potrdila z oznako:1.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.1.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.1.2.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.1.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.2.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.3.1.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.3.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.4.1.01.3.6.1.4.1.15284.1.1.1.4.2.01.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.1.2.21.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.2.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.3.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.2.4.2.01.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.1.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.2.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.1.3.4.2.01.3.6.1.4.1.15284.1.1.4.2.2.11.3.6.1.4.1.15284.1.2.1.1.1

Izjava o politiki delovanja POŠTArCA-PDS

Izjava o politiki delovanja POŠTArCA-PDS – ANGLEŠKA VERZIJA