Elektronski žig

Elektronski žig je nova storitev zaupanja, ki jo uvaja Uredba eIDAS (Oddelek 5). Elektronski žig je podoben elektronskemu podpisu, s to razliko, da podpisnik ni fizična oseba z imenom in priimkom, temveč pravna oseba kot celota.

Imetnik elektronskega žiga je pravna oseba oz. oddelek znotraj pravne osebe, kar organizacijam omogoča, da dokumente podpisujejo (oz. žigosajo) v imenu celotne organizacije oz. oddelka.

Podobno funkcijo so v preteklosti opravljala potrdila za splošni naziv, ki pa morajo v skladu z eIDAS sedaj vsebovati tudi ime in priimek imetnika potrdila, sicer podpis z njimi ni veljaven.

Za izdajo kvalificiranih elektronskih žigov je potrebna akreditacija ponudnika storitev zaupanja v skladu z eIDAS, za kar v Sloveniji še niso vzpostavljeni potrebni regulatorni okvirji.

Certifikatska agencija POŠTA®CA izdaja kvalificirano potrdilo za elektronski žig, ki ustreza vsem zahtevam uredbe eIDAS.

Veljavnost kvalificiranega elektronskega žiga je 5 let od prevzema.

Cenik kvalificiranih potrdil za elektronski žig (Vse cene vsebujejo 22% DDV)

  Kvalificirano potrdilo za elektronski žig Kvalificirano potrdilo na pametni kartici za kvalificiran elektronski žig Kvalificirano potrdilo na USB ključu za kvalificiran elektronski žig Kvalificirano potrdilo Subscribo za kvalificiran elektronski žig Kvalificirano potrdilo PSD2 za kvalificiran elektronski žig
105EUR 130EUR 145EUR 305EUR 915EUR
veljavnost 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let