Ponudba in ceniki – Pravne osebe

Fizične osebe

Pravne osebe

Ponudba kvalificiranih potrdil POŠTA®CA za zaposlene pri pravnih osebah. Za več informacij o posameznem tipu potrdila kliknite na gumb Podrobno. Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni. Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Osnovno potrdilo Potrdilo za pametno kartico ali USB ključ Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu
30EUR 35EUR od60EUR
veljavnost 5 let 5 let 5 let
elektronska identifikacija      
kvalificiran elektronski podpis    
dvofaktorska avtentikacija      
uporaba na mobilnih napravah    
vloga za pridobitev potrdila      
Podrobno Podrobno Podrobno
Izpolni vlogo Izpolni vlogo Izpolni vlogo