Ponudba in ceniki – Pravne osebe

Fizične osebe

Pravne osebe

Ponudba kvalificiranih potrdil POŠTA®CA za zaposlene pri pravnih osebah. Za več informacij o posameznem tipu potrdila kliknite na gumb Podrobno. Za pridobitev kvalificiranega potrdila izpolnite vlogo in jo oddajte v registracijski pisarni. Vlogo mora oddati zakoniti zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba.

Vse cene vsebujejo 22% DDV.

Osnovno potrdilo Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu
36EUR od90EUR
veljavnost 5 let 5 let
elektronska identifikacija    
kvalificiran elektronski podpis    
dvofaktorska avtentikacija    
uporaba na mobilnih napravah  
vloga za pridobitev potrdila    
Podrobno Podrobno
Izpolni vlogo Izpolni vlogo